لوگو هوشکهوشک

مشاورهای هوش مصنوعی

بومی سازی شده

مشاهده همه

این مشاورها توسط هوشک با شرایط و قوانین حاکم بر ایران بومی سازی شده‌اند.